Hej !

Vi köper vår el på den ledande elbörsen inom EU: Nordpool.

Elavtal

Vi köper vår el på den ledande elbörsen inom EU: Nordpool.

Information

Din el: Förnybart producerad

Ditt elpris: Rörligt

Avgift: 35kr/mån

Påslag: 3öre/kWh

Avtalstid: Obundet

Din elförbrukning

Nedan ser du din förbrukning för de senaste 6 månaderna