ALLMÄNNA VILLKOR MOBILTELEFONI

Vårt avtal

I detta avsnitt kan du läsa om hur du tecknar, ångrar och avslutar ditt avtal hos oss.

1. Avtal och elektronisk kommunikation
Dessa villkor (”Avtalet”) gäller Avtalet mellan katshing Mobile AB (”vi”, ”oss”, ”vår”) och dig (”du”, ”ditt”). För att ingå detta Avtal måste du vara över 18 år, ha en svensk folkbokföringsadress och primärbostad i Sverige, en korrekt e­postadress, ett mobilabonnemang och ett svenskt personnummer. Som individ får du ha högst 5st abonnemang samtidigt hos oss.

Kommunikation inklusive servicemeddelanden, varningar, nyhetsbrev, produktändringar, uttag och debiteringar skickas elektroniskt till den e­postadress du har angett. Du måste därför se till att vi alltid har din korrekta e-postadress. Elektronisk post anses ha kommit fram när vi har skickat posten till din uppgivna e-­postadress. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel i vår kommunikation och på katshing.com. Avtalet består av följande, som skickas till dig via epost alt. finns på vår hemsida:

 • Orderbekräftelse
 • Avtalsvillkor
 • Prislista

2. Startdatum
Startdatum för Avtalet anges i din orderbekräftelse som du får via e­post efter beställning. Du kommer att tillgång till de tjänster som tillhandahålls av din orderbekräftelse samt ett mobilnummer och ett SIM­kort. När du beställer mobiltelefoni kan du flytta med ditt eget nummer (se punkt 7.2) eller välja ett nytt nummer.

3. Uppsägning
Avtalet löper utan uppsägningstid. Detta innebär att vi och du när som helst kan säga upp Avtalet. Om du önskar avsluta ditt abonnemang så ber vi dig kontakta vår kundservice via e­post och meddela detta.

Abonnemanget upphör vid nästkommande månadsskifte. Du kan även avsluta ditt abonnemang ”Mitt katshing”. Du kommer att en bekräftelse per e­post. På avslutsdatumet kommer ditt SIM­kort avaktiveras och Avtalet avslutas. Vid uppsägning återbetalas inte debiterade avgifter.

4. Överlåtelse
Om du vill överlåta ditt abonnemang till en annan kund kan ni tillsammans lämna in en ansökan om detta.

Vi har rätt att när som helst överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till ett annat företag.

5. Ångerrätt
Din beställning är föremål för lagstadgad ångerrätt om 14 dagar. Ångerrätten räknas från Avtalets startdatum, som visas din orderbekräftelse, eller från dagen du mottagit Varan och löper ut 14 dagar efteråt. Om tidsfristen löper ut en helgdag, lördag & söndag, julafton eller nyårsafton kan du vänta till nästkommande veckodag.

Om du vill använda din ångerrätt måste du, innan du tar ditt abonnemang i bruk och före utgången av din ångerrättsperiod, meddela oss detta exempelvis i ett email till hej@katshing.com eller genom att använda Konsumentverkets standardformulär som du hittar här: https://www.konsumentverket.se/contentassets/c78f43844da74c7786821d8d12a98b5a/angerblankett_konsumentverket_150817.pdf

Avslutar du ditt köp inom ångerrätten på ”Mitt katshing” avslutas abonnemanget omedelbart. Ångerrätten är uppfylld om du meddelar oss att du ångrar köpet före utgångsdatum av ångerrättsperioden.

Återsändande av Varan och tillhörande utrustning/och eller utrustning hänförlig till Tjänsten ska göras till katshing på följande adress: katshing Mobile AB, Box 8705, 402 75, Göteborg

Vid återsändandet av Varan och tillhörande utrustning och/eller utrustning hänförlig till Tjänsten står Kunden för returfrakten. katshing förbehåller sig även rätten att debitera Kunden returfrakten för det fall retur sker till felaktig mottagare.

Abonnemang
I detta avsnitt kan du läsa om hur våra abonnemang fungerar, hur vi debiterar samt hur du skall betala.

2. Abonnemang

2.1. Förbrukning och övriga kostnader
Från start har vi satt en kreditgräns 500 kr/månad för din konsumtion utöver abonnemanget, dvs. betaltjänster och utlandstrafik som inte ingår i din månadskostnad. Vi skickar ett sms när du har nått din kreditgräns, varefter all utgående icke inkluderad trafik blockeras på ditt abonnemang. En högre kreditgräns kan avtalas med kundtjänst. Vi har alltid tillgång till att ändra kreditgränsen. Förbrukning utöver ditt abonnemang registreras normalt inom 24 timmar efter konsumtionen har ägt rum. Dock kan förseningar uppstå i upp till 30 dagar. Vi är inte ansvariga vid sena eller saknade uppgifter om storleken på konsumtionen och om konsumtionen överstiger din kreditgräns är du alltid betalningsansvarig för denna förbrukning. Du kan se priserna andra utgifter (till exempel samtal för specialnummer och förbrukning utomlands) www.katshing.com

2.2. Mobiltelefoni
Följande tjänster ingår som standard i ditt mobilabonnemang:

   • nationella samtal inom Sverige inklusive uppkoppling
   • sms i Sverige
   • mms i Sverige
   • mobilsurf i Sverige enligt ditt abonnemang
   • begränsad surfpott inom EU (beroende abonnemangsform)

Ovanstående tjänster kan användas i Sverige när du befinner dig vårt svenska nätverk.

Förbrukning som inte ingår i abonnemanget (se avsnitt 2.1) faktureras månadsvis i efterskott.

Mobiltelefoni debiteras per påbörjad minut (minutfakturering) om inte annat specifikt anges. Avräkning sker enligt vid var tid gällande prislistor. Varken dataanslutning, röst tjänster, sms eller mms får användas för skräppost, trakasserier eller kommersiellt/professionellt. Detta anses vara ett väsentligt brott mot avtalet.

Oberoende av abonnemang ingår följande inte: innehållstjänster och ytterligare paket, betalsamtal, betal- textmeddelanden, mms utanför EU, telekommunikation och datakonsumtion utanför EU, maritima telekomoperatörer (på fartyg), service och specialnummer samt innehållsbegränsade sms­meddelanden (till exempel inköp, donationer, insamlingar, röstning etc.).

2.3. Abonnemang med fria samtal
Ett abonnemang med fria samtal ger tillgång till att ringa på katshings svenska nätverk till fastnäts­ och mobilnummer inom Sverige utan debitering av minutavgift.

2.4. Abonnemang med fria SMS och MMS
Ett abonnemang med fria sms och mms ger tillgång till att skicka meddelanden inom Sverige på katshings svenska nätverk. Med fria sms och mms får du skicka ett obegränsat antal sms/mms till alla svenska mobilnummer. När du skickar sms/mms visas ditt mobilnummer till mottagaren av sms­/mms:et, oavsett om du är registrerad med hemligt/dolt nummer eller ej.

2.5. Abonnemangsbyte
Abonnemangsbyten kan ske ifrån en abonnemangsform till annan vare sig det gäller upp eller nedgradering. Bytet träder i kraft från kommande månadsskifte.

Övriga tjänster
I detta avsnitt kan du läsa om övriga tjänster som ingår i våra abonnemang.

3. ”Mitt katshing”
På vår självbetjäningssida ””Mitt katshing”” på www.katshing.com hittar du all information om ditt abonnemang, inklusive mobilinställningar. För att logga in på www.katshing.com behöver du verifiera dig med  Bank-ID. Du har tillgång till ”Mitt katshing” länge du är kund hos oss. ”Mitt katshing” har du möjlighet att se dina tjänster och din konsumtion i detalj.

3.1. katshing bonus
Som mobilkund hos katshing får man automatiskt tillgång till vårt lojalitetsprogram, katshing bonus.
Varje faktura som betalas genererar poäng som ackumuleras. Dessa poäng kan sedan användas som betalning för andra tjänster, fn endast för elfakturor ifrån vårt elbolag katshing Energy. Poängen är ej personlig utan kan användas av vem som helst. Mobilkunder erhåller en exklusiv rabattkod som är kopplad till poängsaldot. Poäng utbetalas månadsvis för varje aktivt mobilabonnemang och är olika beroende på vilken eller vilka abonnemangsformer som är aktiva. 

3.2. Betaltjänster
Du har möjlighet att köpa olika betaltjänster genom ditt abonnemang. Det kan finnas tjänster som levereras direkt till mobiltelefonen såsom ringsignaler eller mobilbiljetter levererade utanför mobiltelefonen, till exempel bussbiljetter eller stöd till insamlingar. Du kan aktivera tjänsten ”Betaltjänster” ”Mitt katshing”. Från start är tjänsten avaktiverad. Din användning av betaltjänsterna omfattas av din kreditgräns, (se avsnitt 2.1).

3.3. Betalsamtal
Du har möjlighet att ringa olika betalsamtal genom ditt abonnemang, ex. utlandssamtal ifrån Sverige samt 90­ och 18 nummer. Om du utnyttjar detta måste du betala separat för dessa samtal. Priserna för utlandssamtal finns i prislistan www.katshing.com. Du kan aktivera tjänsten ”Betaltjänster” ”Mitt katshing”. Från start är tjänsten avaktiverad. Din användning av betalsamtal omfattas av din kreditgräns, (se avsnitt 2.1).

3.4. Hemligt och dolt nummer
Du har möjlighet att aktivera hemligt och/eller dolt nummer i din mobiltelefon. Tjänsterna är gratis. Observera dock att om du väljer att senare i din abonnemangsprocess använda ett hemligt nummer kan det ta upp till ett år innan din information tas bort från eventuella externa databaser där de har varit tillgängliga.

Utlandet
I detta avsnitt kan du läsa om hur våra abonnemang fungerar när du är utomlands.

4. Mobil utomlands
Med katshing kan du använda din mobil utomlands, sk. roaming. Du måste först koppla upp din mobil på vårt svenska nätverk för att aktivera tjänsten. Med tjänsten roaming aktiverad får du möjlighet att använda din mobiltelefon utomlands enligt gällande prislistor.

4.1. Röstbrevlåda utomlands
Våra abonnemang har röstbrevlåda aktiverat även i utlandet. Var medveten om att missade samtal vidarebefordras till din mobila enhet. Länder utanför EU debiteras som ett samtal från Sverige till din mobiltelefon. Dessutom måste du betala samtalsavgift för att lyssna av din röstbrevlåda.

4.2. Data utomlands (icke EU­roaming)
Om du har ett katshing abonnemang och har aktiverat roaming kommer ditt abonnemang också att aktivera dataanvändning utomlands. När du använder data utomlands är kreditgränsen f.n. 500 kr/mån oberoende av storleken på din förbrukningsgräns (se avsnitt 2.2). När katshing har registrerat att du har använt data för 500 kronor utomlands blockeras din dataanslutning automatiskt. Du får vanligtvis ett meddelande när du närmar dig kreditgränsen. Utbyte av konsumtionsdata mellan olika telekomföretag runt om i världen kan innehålla betydande förseningar. Konsumtionen kan således överstiga ovanstående gräns och det är alltid ditt eget ansvar att vara medveten om din konsumtion. När katshing upptäcker att du nått din kreditlimit skickar vi ett textmeddelande till dig och vi blockerar för ytterligare dataanvändning utomlands. Observera att kreditlimiten återställs varje månad. Är du därför på resa över ett månadsskifte ger det dig möjlighet att använda ytterligare 500 kr i den nya månaden. Du kan se aktuella priser www.katshing.com

4.3. EU­konsumtion (EU­roaming)
Ett abonnemang ger tillgång till en viss surfmängd per månad inom EU enligt vår prislista. När din inkluderande surfmängd är förbrukad börjar debitering ske löpande per GB med angivet pris på vår hemsida. Andra typer av internationella samtal är föremål för nuvarande valutakurser. EU-­roaming inkluderar inte internationella samtal och sms/mms till destinationer utanför EU. Dessutom inkluderar EU-­roaming inte internationella samtal och sms/mms till utländska nummer som skickas från vårt svenska nätverk. Du kan alltid se vilka länder som omfattas av EU­roaming www.katshing.com. Det är ditt ansvar att se till att du befinner dig i ett EU-­nätverk för att använda inkluderad trafik inom EU. Flera länder och platser i Europa, som UK, Turkiet, Schweiz och satellitnät på fartyg omfattas således inte av EU-­roaming. Du måste följa EU-­lagstiftningens regler mot missbruk. Det betyder bland annat att det förutsätts att du har svensk bostad och uppehåller dig i Sverige. Du får inte stanna längre än en fyra månaders period i ett annat EU-­land eller mer än högst hälften av tiden i ett annat nordiskt land med ditt mobilabonnemang. Sker detta kommer överstigande trafik att faktureras enligt prislista och sedan kommer abonnemanget att spärras.

Kundens skyldigheter
I detta avsnitt kan du läsa om vilka skyldigheter du har som kund hos katshing.

5. Ditt ansvar
Du får bara använda ditt katshing abonnemang till eget icke kommersiellt bruk och får därför inte sälja eller använda det kommersiellt eller offentligt. Du är skyldig att se till att ditt abonnemang och tillhörande tjänster inte missbrukas. Du får inte låna ut, hyra ut eller annat sätt överföra ditt abonnemang eller SIM­kort till andra. Du är ansvarig för obehörig användning av ditt SIM­kort, PIN, PUK och lösenord i enlighet med de regler och begränsningar som finns i avsnitt 2.1 och 7.1. Du är ansvarig utan begränsning, om du medvetet eller bedrägligt har bidragit till tredje parts obehöriga användning av ditt abonnemang. Vi kan inte hållas ansvariga för skadliga program, spionprogram, virusinfektion, hårdvara eller programvara som aktiveras på grund av din användning av abonnemanget. Det är ditt ansvar att tjänster som skickas från eller tas emot din mobiltelefon inte används olagligt eller oetiskt. Du får inte använda abonnemanget, eller låta någon annan använda abonnemanget, för olagliga eller oetiska ändamål eller ett sätt som ger upphov till skada eller annan olägenhet för oss eller tredje man. Du får exempelvis inte använda eller tillåta någon annan att använda abonnemanget för bedräglig eller olaglig verksamhet. Du får inte kopiera, lagra, modifiera, skicka vidare eller publicera våra tjänster eller deras innehåll, utom när vi skriftligen har tillåtit det. Du får inte använda abonnemanget ett sätt som kränker någons rättigheter, t.ex. upphovsrätt eller annan immateriell rättighet, för att skicka, avsiktligt motta eller ladda hem något som är hotande, stötande, trakasserande eller annat sätt olagligt, för att kringgå säkerhetsanordningar, på sådant sätt att det kan skada eller störa katshings nätverk eller någon annans nätverk eller system. Du får inte heller använda abonnemanget på ett sådant sätt att vi eller våra kunder drabbas negativt eller genom ett användarmönster som kraftigt avviker från det som anses vara ett normalt användarmönster t.ex. datavirus och/eller andra skadliga program och funktioner till andra användare eller extremt onormalt långa eller frekventa samtal jämfört med en genomsnittlig användning av våra abonnemang eller för att skaffa dig tillträde till någon annans dator eller nätverk utan att först ha fått godkännande för det. Om ditt användarmönster kraftigt avviker från det som får anses vara ett normalt användarmönster kan vi komma att begränsa, blockera eller stänga ditt abonnemang (se avsnitt 6.3). Vi kan inte hållas ansvariga om du har givit tredje part tillgång till din information.

5.1. Betalning
Samtliga katshings fordringar är överlåtna till Riverty Sweden AB och all betalning skall ske till Riverty enligt deras allmänna villkor. På deras hemsida kan du se vilka betalningsalternativ som erbjuds. Fasta avgifter betalas i slutet på månaden och rörliga avgifter betalas månadsvis i efterskott. Betalning sker i svenska kronor och alla priser är inklusive moms. Fakturor skapas den 10:e varje månad och förfaller i slutet på månaden. Du betalar din faktura genom Rivertys kundportal.

5.2. Underlåtenhet att betala
Vid ofullständig betalning förbehåller vi oss rätten att helt eller delvis blockera alla tjänster i ditt abonnemang (dvs. alla abonnemang under ditt kundnummer) och eventuellt säga upp Avtalet med krav betalning av abonnemang inklusive eventuell uppsägningstid och eventuellt återstående kostnader. Även om abonnemanget är blockerat är du fortfarande ansvarig för betalning av utestående belopp.

Riverty har rätt att ta ut en avgift för vidarebefordran av påminnelser och för överlämnande till inkasso enligt lag. Dessa avgifter finns i deras prislista. Om du korrigerar förhållandet som orsakade avbrottet och betalar eventuell skuld kan abonnemanget återupptas men det kan inte öppnas om ditt ärende har överförts till inkasso. Har du brutit mot Avtalet genom att inte betala din skuld förfallodagen får du inte teckna ett nytt abonnemangsavtal innan skulden regleras.

katshings skyldigheter
I detta avsnitt kan du läsa om vilka skyldigheter vi har mot våra kunder.

6. Kundservice och servicenivå
Du kan hjälp och svar på frågor på www.katshing.com under rubriken ”Support”.

Vi kan kontaktas via chatt på www.katshing.com eller via e-­post hej@katshing.com. För information om våra öppettider besök www.katshing.com

6.1. Behandling av personuppgifter
Vi sparar olika uppgifter om dig, inklusive namn, adress, telefonnummer, e­postadress, personnummer och korrespondens. Detta gör vi för att fullfölja våra förpliktelser enligt avtalet samt för användning av statistik och hantering av nyhetsbrev etc. till dig om du har begärt detta. Personnumret använder vi för att hitta din folkbokföringsadress och för att göra en kreditbedömning av dig. Vi förbehåller oss rätten att avvisa eventuella kundrelationer utan ytterligare motiveringar. Information som lämnas till oss avslöjas eller säljs inte till tredje part. Som kund hos oss har du alltid rätt att begära att vi tar bort den information vi har om dig. Du har också rätt till inblick i vilken information som registreras om dig. Dessa rättigheter är förenliga med dataskyddsförordningen (GDPR) och förfrågningar om detta riktas till oss via e­post. För mer information se vår integritetspolicy på www.katshing.com

6.2. katshings ansvar och ansvarsbegränsningar
Vi ansvarar för leveransen av ditt abonnemang med de begränsningar som listas nedan:

   • Vi ansvarar inte för innehållsförmedling från tredje part.
   • Vi är inte ansvariga för fel, krascher eller operativa ingrepp som beror på avbrott i nätverket. Det kan vara när arbete görs nätverket eller grund av omständigheter utanför vår kontroll
   • Vi är inte ansvariga för avbrott i abonnemanget i samband med åtgärder som krävs av tekniskt underhåll eller av operativa skäl
   • Vi ansvarar inte för eventuella felaktigheter i eller vid tillämpning av information, data, tips som kommuniceras av oss, samarbetspartners eller andra tredje parter genom underhållstjänster, nätverk (t.ex. videoklipp) eller för dispositioner eller beslut (t.ex. investerings­ och spelbeslut) baserat på sådan information, data eller tips.
   • Vi är inte ansvariga för indirekta förluster, följdskador, driftstopp, förlust av vinst, förlust av data, tredje parts fordringar eller annan ekonomisk förlust grund av att abonnemanget inte kunde användas som förväntat
   • Vi är inte ansvariga för driftstopp, förlorad vinst eller annan direkt eller indirekt förlust, om en betalning inte blir avslutad
   • Vi är inte ansvariga för förlust av din personliga data eller av installerad programvara
   • Vi är inte ansvariga för förlust grund av obehöriga personers tillgång till din data och/eller system
   • Vi har inget ansvar och ansvarar inte för eventuella skadeståndsanspråk och andra sekundära krav om vi inte kan fullgöra ett åtagande till er grund av omständigheter vi inte kontrollerar, inklusive men inte begränsat till blixtnedslag, väderförhållanden, brand, fel i andra operatörers nätverk, statliga föreskrifter eller andra offentliga föreskrifter, fel i transporter, varor eller energi, krig, pandemi, strejk och lockout, inklusive strejk och lockout bland katshings egna anställda
   • Vi är inte ansvariga för användningen av abonnemanget i strid med avsnitt 5 om inte annat föreskrivs i obligatorisk lagstiftning. Vi är inte ansvariga för fel, kraschar, störningar och liknande på grund av andra tjänsteleverantörer eller andra operatörers nätverk
   • Vi bär inte ansvar för andra operatörer som är obehöriga. Ovannämnda begränsningsbestämmelser gäller även vid och efter uppsägning av avtalet.

6.3. katshings rätt att ändra avtalsvillkor eller begränsa, blockera eller stänga abonnemang.
Vi kanske behöver ändra villkoren för våra tjänster. Förändringarna annonseras med minst 30 dagars varsel på katshing.com. Betydande förändringar och prishöjningar på över 10 % annonseras med minst 30 dagars varsel via sms, e­post eller på faktura. Under varselperioden har du rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan senast dagen för ändringens ikraftträdande. Prisförändringar för konsumtion utomlands kommer inte att annonseras om prisförändringen sker till följd av att vår internationella roamingpartner höjer priset för oss.

Aktuella priser finns alltid www.katshing.com.

Vi förbehåller oss rätten att begränsa, blockera eller stänga ditt abonnemang om du väsentligen bryter mot dina skyldigheter enligt Avtalet.

Väsentliga överträdelser inkluderar, men är inte begränsade till:

   • Du anger felaktig information vid Avtalets ingående och/eller därefter ej informerar oss om några ändringar
   • Abonnemangsavgiften inte betalas efter påminnelseavgift eller inkasso
   • Du är, eller vi har anledning att anta att du är insolvent eller på liknande sätt kanske inte kan uppfylla dina skyldigheter
   • Du omfördelar eller visar innehåll från ditt abonnemang till tredje part genom vilken vår eller våra partners rättigheter kränks
   • Du bryter mot upphovsrättsskyddet för våra underhållningstjänster i strid med tredje parts rättigheter t.ex. genom kopiering och public play eller kommersiellt utnyttjande av innehållet eller om abonnemanget felaktigt används av någon annan än ditt hushåll
   • Du använder abonnemanget på ett sätt som får anses stötande eller i strid med lag och/eller kommersiellt, till exempel genom att ansluta serverinställningar, maskin­ till –maskin kommunikation, programmatisk datatrafik eller liknande som inte kan betecknas som normal användning för en vanlig privatperson, se avsnitt 5.

Du använder abonnemanget på ett sätt som medför att vi eller våra kunder drabbas negativt eller genom ett användarmönster som kraftigt avviker från det som anses vara ett normalt användarmönster t.ex. datavirus och/eller andra skadliga program och funktioner till andra användare eller onaturligt stora datamängder och orimligt långa datasessioner och eller extremt onormalt långa eller frekventa samtal jämfört med en genomsnittlig användning av våra abonnemang eller för att skaffa dig tillträde till någon annans dator eller nätverk utan att först ha fått godkännande för det.

   • Du trakasserar oss eller våra anställda, eller du orsakar störningar för vårt nätverk genom ditt beteende
   • Du använder mobiltelefon som inte är CE-­märkt eller avsedd för användning i samband med eller orsak till störningar av våra tjänster
   • Det förekommer bedrägeri eller upprepade försenade eller obetalda betalningar

Begränsning, blockering eller stängning av abonnemanget i perioden i fråga leder inte till att abonnemangsavgiften annulleras. Vi kan också blockera anslutningen med omedelbar effekt och utan ansvar om det sker en plötslig och betydande ökning av konsumtionen och/eller missbruk av abonnemanget.

Dessutom kan vi blockera anslutningen om du inte omedelbart betalar din skuld och om det finns rimlig misstanke om missbruk. Utebliven betalning är inte att likställa med en uppsägning av Avtalet och leder inte till en minskning av abonnemangets kostnad. Allvarligt brott mot Avtalet kan oss att begränsa, blockera eller avsluta abonnemanget om myndigheterna begär det. Om du använder abonnemanget olagligt får vi rapportera det. Vi har rätt att begränsa, blockera eller stänga ditt abonnemang för att säkerställa tillfredsställande drift och underhåll samt av hänsyn till andra kunder samma infrastruktur eller för att uppfylla regelverkets krav.

6.4. Klagomål och eventuell tvist
Vid tvister angående avtalet kan du höra av dig till kundservice via chatt, brev, eller e­post (se avsnitt 6). Senast 14 dagar efter att vi fått ditt klagomål bekräftar vi mottagandet. Vi fattar beslut om klagomålet snart som möjligt och senast tre månader efter det att klagomålet har lämnats in. Om det krävs speciella insatser kan det ta upp till sex månader innan beslut fattas. Har du fått ett beslut från oss som du inte håller med om kan du skicka ditt ärende till Telekområdgivarna, vars uppföranderegler vi följer. Anser du att du fortfarande inte har fått hjälp kan du skicka ett ärende till ARN via deras hemsida www.arn.se.

Teknisk information
I detta avsnitt hittar du information om täckning, nummerportering och koder.

7. Täckning, hastighet och avbrott
Med ditt mobilnummer har du tillgång till internet med EDGE, 3G och 4G/LTE. Tillgång till 3G och 4G/LTE kan ske där det är 3G eller 4G/LTE­täckning och förutsätter att du använder hårdvara som stödjer nätverket och hastigheten i fråga. Vi kan inte garantera att maximal täckning och hastighet uppnås i praktiken för alla kunder och när som helst. www.katshing.com kan du se den täckning du kan uppnå i olika områden i Sverige. I vissa delar av Sverige flyttar du dig mellan det svenska nätverket och ett utländskt nätverk. Här kan du riskera roaming det utländska nätverket trots att du är i Sverige. Det innebär att din konsumtion kommer att debiteras som utländsk konsumtion. Det är ditt eget ansvar att säkerställa vilket nätverk du använder. Du ser ditt nätverk högst upp din telefon. Står där ’katshing’ är du vårt svenska nätverk. Du kan se vilket nätverk vi använder på www.katshing.com.

7.1. SIM­kort, koder och spärr
Som en del av avtalet får du ett SIM­kort. Till alla SIM­kort medföljer tillhörande PIN­ och PUK­koder. Dessa koder är personliga och skall lagras ett säkert ställe. Du kan även se dina PIN­ och PUK­koder när du loggar in på ”Mitt katshing”. För att kunna använda SIM­kortet måste du ange korrekt PIN­kod. Om PIN­koden är felaktigt angiven 3 gånger i rad måste PUK-­koden användas för att låsa upp SIM­kortet. Om PUK­koden är felaktigt angiven 3 gånger i rad är SIM­kortet blockerat och det är nödvändigt att beställa ett nytt SIM­kort. Du är då ansvarig för att köpa ett nytt SIM­kort (se priset på www.katshing.com). Vi är inte ansvariga för den tid då du inte har tillgång till tjänsten i anslutning till spärr. Om du förlorar ditt SIM­ kort, informera oss omgående. Du kan blockera SIM­kortet själv ”Mitt katshing” och vi bekräftar skriftligen att kortet är blockerat. När du spärrar ditt SIM­kort skickas ett nytt till dig automatiskt, detta har en kostnad 150 kr.

7.2. Nummerportering
För att flytta ditt mobilnummer till katshing anger du numret när du tecknar ditt abonnemang. Portering kan bara utföras efter begäran från dig. Vi behöver ditt personnummer för att flytta ditt mobilnummer  och i vissa fall även en fullmakt. Vi ber din gamla mobiloperatör att släppa ditt nummer snarast efter att förfrågan har skickats. Ditt nummer kommer att flyttas från din gamla leverantör nästa arbetsdag efter din uppsägningstid eller uppsägningsperiods slut. Det är viktigt att du inte avslutar ditt abonnemang hos din operatör, i det fallet kan vi inte flytta ditt nummer. Om din nummerportering inte kan slutföras grund av att det saknas information eller förtydligande från dig har katshing rätt att avbryta porteringen. Det är ditt ansvar att se till att din nuvarande operatör godkänner vår porteringsförfrågan. Om du vill utnyttja din ångerrätt kommer katshing att försöka avbryta din nummerportering.

 

Hårdvara
I detta avsnitt hittar du information om hårdvara, t.ex. mobiltelefoner.

8. Reklamation
Om du har fått en felexpedierad vara rekommenderar vi att du kontakta oss vår chatt eller via epost till hej@katshing.com men du kan även skriva till oss på följande adress: katshing Mobile AB, Box 8705, 402 75,  Göteborg

Vid kontakt med katshing vänligen uppge order- eller fakturanummer för att en förbetald fraktsedel med tilldelat returnummer för retur av varan. katshing står för returfrakten i de fall varan är fel eller har felaktigt levererats till kund. Vid reklamationer tillämpas Konsumentköplagen (1990:932) vilket innebär att konsument har rätt att reklamera inom skälig tid från det att felet har upptäckts. Dock rekommenderar vi att ni tar kontakt med vår support så fort felet uppdagats för snabb hantering.

För ej uthämtade paket gäller följande debitering av kund:

PostNord MyPack Collect (postpaket) debiteras 200 kr.

PostNord MyPack Home (hem och företagspaket) debiteras 500 kr.

9. Produkt och Allmänna garantivillkor
katshing lämnar 15 månaders produktgaranti från tidpunkten för köpet all begagnad hårdvara om inget annat anges. Det innebär att vi reparerar produkten inom garantitiden, om den mot förmodan går sönder. Kan vi inte åtgärda problemet, byter vi kostnadsfritt ut produkten mot en likvärdig eller bättre. Vid garantiärenden, kontakta vår kundtjänst och begär returnummer. katshings produktgaranti och allmänna garantivillkor påverkar inte dina konsumenträttigheter enligt lag, t.ex. reklamationsrätten.

katshings produktgaranti gäller:

-Då felet har anmälts inom angiven garantitid för varje produkt.

-Då faktura/kvitto bifogas vid retur av produkten.

-Då det finns produktgaranti för produkten du returnerar.

-Då produkten vid retur är korrekt emballerad. Varan ska vara väl förpackad i av Posten godkänt ytteremballage.

Immateriella rättigheter
Alla rättigheter, inklusive varumärken och andra logotyper, funktioner eller bilder som ingår i tjänsten tillhör katshing Mobile AB. Dessa allmänna villkor är uppdaterade 20221201.