ALLMÄNNA VILLKOR MOBILTELEFONI FÖRETAG

Vårt avtal

I detta avsnitt kan ni läsa om hur ni tecknar och avslutar ert avtal hos oss.

1. Avtal och elektronisk kommunikation
Dessa villkor (”Avtalet”) gäller Avtalet mellan katshing Mobile AB (”vi”, ”oss”, ”vår”) och bolaget (”ni”, ”ert”). För att ingå detta Avtal måste ni ha en svensk adress, en korrekt e–postadress, ett mobilabonnemang och ett svenskt organisationsnummer.

Kommunikation inklusive servicemeddelanden, varningar, nyhetsbrev, produktändringar, uttag och debiteringar skickas elektroniskt till den e-postadress ni har angett. Ni måste därför se till att vi alltid har er korrekta e-postadress. Elektronisk post anses ha kommit fram när vi har skickat posten till er uppgivna e-postadress. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel i vår kommunikation och på katshing.com. Avtalet består av följande, som skickas till er via e–post alt. finns på vår hemsida:

 • Orderbekräftelse
 • Avtalsvillkor
 • Prislista

2. Startdatum
Startdatum för Avtalet anges i er order som ni får via e–post efter beställning. Ni kommer att få tillgång till de tjänster som framgår av er orderbekräftelse samt ett mobilnummer och ett SIM-kort. När ni beställer mobiltelefoni kan ni flytta med ett eget nummer (se punkt 7.2) eller välja ett nytt nummer.

3. Uppsägning
Avtalet löper utan uppsägningstid. Detta innebär att vi och ni när som helst kan säga upp Avtalet. Om ni önskar avsluta ert abonnemang så ber vi er kontakta vår kundservice via e–post och meddela detta. Abonnemanget upphör vid nästkommande månadsskifte. Ni kan även avsluta ert abonnemang på ”Mitt katshing”. Ni kommer att få en bekräftelse per e-post. På avslutsdatumet kommer ert SIM–kort avaktiveras och Avtalet avslutas. Vid uppsägning återbetalas inte debiterade avgifter.

4. Överlåtelse
Om ni vill överlåta ert abonnemang till en annan kund kan ni tillsammans lämna in en ansökan om detta. Vi har rätt att när som helst överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till ett annat företag.

Abonnemang
I detta avsnitt kan ni läsa om hur våra abonnemang fungerar, hur vi debiterar samt hur ni skall betala.

2. Abonnemang

2.1. Förbrukning och övriga kostnader
Från start har vi satt en kreditgräns på 500 kr/månad för betaltjänster som inte ingår i er månadskostnad. För dataroaming utanför EU är kreditgränsen 550kr/månad. Förbrukning utöver ert abonnemang registreras normalt inom 24 timmar efter konsumtionen har ägt rum. Dock kan förseningar uppstå i upp till 30 dagar. Vi är inte ansvariga vid sena eller saknade uppgifter om storleken på konsumtionen och om konsumtionen överstiger er kreditgräns är ni alltid betalningsansvarig för denna förbrukning. Ni kan se priserna på andra utgifter (till exempel samtal för specialnummer och förbrukning utomlands) på www.katshing.com

2.2. Mobiltelefoni
Följande tjänster ingår som standard i ert mobilabonnemang:

   • nationella samtal inom Sverige inklusive uppkoppling
   • sms i Sverige
   • mms i Sverige
   • mobilsurf i Sverige enligt ert abonnemang
   • begränsad surfpott inom EU (beroende på abonnemangsform)

Ovanstående tjänster kan användas i Sverige när ni befinner er på vårt svenska nätverk.
Förbrukning som inte ingår i abonnemanget (se avsnitt 2.1) faktureras månadsvis i efterskott.
Mobiltelefoni debiteras per påbörjad minut (minutfakturering) om inte annat specifikt anges. Avräkning sker enligt vid var tid gällande prislistor. Varken dataanslutning, röst tjänster, sms eller mms får användas för skräppost eller trakasserier. Detta anses vara ett väsentligt brott mot avtalet. Oberoende av abonnemang ingår följande inte: innehållstjänster och ytterligare paket, betalsamtal, betaltextmeddelanden, mms utanför EU, telekommunikation och datakonsumtion utanför EU, maritima telekomoperatörer (på fartyg), service och specialnummer samt innehållsbegränsade sms–meddelanden (till exempel inköp, donationer, insamlingar, röstning etc.).

2.3. Abonnemang med fria samtal
Ett abonnemang med fria samtal ger tillgång till att ringa på katshings svenska nätverk till fastnäts- och mobilnummer inom Sverige utan debitering av minutavgift.

2.4. Abonnemang med fria SMS och MMS
Ett abonnemang med fria sms och mms ger tillgång till att skicka meddelanden inom Sverige på katshings svenska nätverk. Med fria sms och mms får ni skicka ett obegränsat antal sms/mms till alla svenska mobilnummer. När ni skickar sms/mms visas ert mobilnummer till mottagaren av sms-/mms:et, oavsett om ni är registrerad med hemligt/dolt nummer eller ej.

2.5. Abonnemangsbyte
Abonnemangsbyten kan ske ifrån en abonnemangsform till annan vare sig det gäller upp eller nedgradering. Bytet träder i kraft från kommande månadsskifte.

Övriga tjänster
I detta avsnitt kan ni läsa om övriga tjänster som ingår i våra abonnemang.

3. ”Mitt katshing”
På vår självbetjäningssida ”Mitt katshing” på www.katshing.com hittar ni all information om ert abonnemang. För att logga in på www.katshing.com behöver ni verifiera er med Bank-ID. Ni har tillgång till ”Mitt katshing” så länge ni är kund hos oss. På ”Mitt katshing” har ni möjlighet att se era tjänster och er konsumtion i detalj.

3.1. Betaltjänster
Ni har möjlighet att köpa olika betaltjänster genom ert abonnemang. Det kan finnas tjänster som levereras direkt till mobiltelefonen såsom ringsignaler eller mobilbiljetter levererade utanför mobiltelefonen, till exempel bussbiljetter eller stöd till insamlingar. Ni kan aktivera tjänsten ”Premiumtjänster” på ”Mitt katshing”.
Från start är tjänsten avaktiverad. Er användning av betaltjänsterna omfattas av er kreditgräns, (se avsnitt 2.1).

3.3. Betalsamtal
Ni har möjlighet att ringa olika betalsamtal genom ert abonnemang, ex. utlandssamtal ifrån Sverige samt 90–och 18 nummer. Om ni utnyttjar detta måste ni betala separat för dessa samtal. Priserna för utlandssamtal finns i prislistan på www.katshing.com. Ni kan aktivera tjänsten ”Premiumtjänster” på ”Mitt katshing”.
Från start är tjänsten avaktiverad. Er användning av betalsamtal omfattas av er kreditgräns, (se avsnitt 2.1).

3.4. Hemligt och dolt nummer
Ni har möjlighet att aktivera hemligt och/eller dolt nummer i er mobiltelefon. Tjänsterna är gratis. Observera dock att om ni väljer att senare i er abonnemangsprocess använda ett hemligt nummer kan det ta upp till ett år innan er information tas bort från eventuella externa databaser där de har varit tillgängliga.

Utlandet
I detta avsnitt kan ni läsa om hur våra abonnemang fungerar när ni är utomlands.

4. Mobil utomlands
Med katshing kan ni använda er mobil utomlands, sk. roaming. Ni måste först koppla upp er mobil på vårt svenska nätverk för att aktivera tjänsten. Med tjänsten roaming aktiverad får ni möjlighet att använda er mobiltelefon utomlands enligt gällande prislistor.

4.1. Röstbrevlåda utomlands
Våra abonnemang har röstbrevlåda aktiverat även i utlandet. Var medveten om att missade samtal vidarebefordras till er mobila enhet. Länder utanför EU debiteras som ett samtal från Sverige till er mobiltelefon. Dessutom måste ni betala samtalsavgift för att lyssna av er röstbrevlåda.

4.2. Data utomlands (icke EU–roaming)
Om ni har ett katshing abonnemang och har aktiverat roaming kommer ert abonnemang också att
aktivera dataanvändning utomlands. När ni använder data utomlands är kreditgränsen f.n. 550 kr/mån oberoende av storleken på er förbrukningsgräns (se avsnitt 2.2). När katshing har registrerat att ni har använt data för 550 kronor utomlands blockeras er dataanslutning automatiskt. Utbyte av konsumtionsdata mellan olika telekomföretag runt om i världen kan innehålla betydande förseningar. Konsumtionen kan således överstiga ovanstående gräns och det är alltid ert eget ansvar att vara medveten om er konsumtion. Observera att kreditlimiten återställs varje månad. Är ni därför på resa över ett månadsskifte ger det er möjlighet att använda ytterligare 550 kr i den nya månaden. Ni kan se aktuella priser på www.katshing.com

4.3. EU–konsumtion (EU–roaming)
Ett abonnemang ger tillgång till en viss surfmängd per månad inom EU enligt vår prislista. När er inkluderande surfmängd är förbrukad ges ni möjlighet att köpa till extra data via sms och på Mitt katshing. Andra typer av internationella samtal är föremål för nuvarande valutakurser. EU-roaming inkluderar inte internationella samtal och sms/mms till destinationer utanför EU. Dessutom inkluderar EU-roaming inte internationella samtal och sms/mms till utländska nummer som skickas från vårt svenska nätverk. Ni kan alltid se vilka länder som omfattas av EU-roaming på www.katshing.com. Det är ert ansvar att se till att ni befinner er i ett EU-nätverk för att använda inkluderad trafik inom EU. Flera länder och platser i Europa, som UK, Turkiet, Schweiz och satellitnät på fartyg omfattas således inte av EU-roaming. Ni måste följa EU-lagstiftningens regler mot missbruk. Det betyder bland annat att det förutsätts att ni har svensk adress och har er verksamhet i Sverige. Ni får inte stanna längre än en fyra månaders period i ett annat EU-land eller mer än högst hälften av tiden i ett annat nordiskt land med ert mobilabonnemang. Sker detta kommer överstigande trafik att faktureras enligt prislista och sedan kommer abonnemanget att spärras.

Kundens skyldigheter
I detta avsnitt kan ni läsa om vilka skyldigheter ni har som kund hos katshing.

5. Ert ansvar
Ni får bara använda ert katshing abonnemang till eget bruk och får därför inte sälja det kommersiellt eller offentligt. Ni är skyldig att se till att ert abonnemang och tillhörande tjänster inte missbrukas. Ni får inte låna ut, hyra ut eller på annat sätt överföra ert abonnemang eller SIM-kort till andra. Ni är ansvarig för obehörig användning av ert SIM-kort, PIN, PUK och lösenord i enlighet med de regler och begränsningar som finns i avsnitt 2.1 och 7.1. Ni är ansvarig utan begränsning, om ni medvetet eller bedrägligt har bidragit till tredje parts obehöriga användning av ert abonnemang. Vi kan inte hållas ansvariga för skadliga program, spionprogram, virusinfektion, hårdvara eller programvara som aktiveras på grund av er användning av abonnemanget. Det är ert ansvar att tjänster som skickas från eller tas emot på er mobiltelefon inte används olagligt eller oetiskt. Ni får inte använda abonnemanget, eller låta någon annan använda abonnemanget, för olagliga eller oetiska ändamål eller på ett sätt som ger upphov till skada eller annan olägenhet för oss eller tredjeman. Ni får exempelvis inte använda eller tillåta någon annan att använda abonnemanget för bedräglig eller olaglig verksamhet. Ni får inte kopiera, lagra, modifiera, skicka vidare eller publicera våra tjänster eller deras innehåll, utom när vi skriftligen har tillåtit det. Ni får inte använda abonnemanget på ett sätt som kränker någons rättigheter, t.ex. upphovsrätt eller annan immateriell rättighet, för att skicka, avsiktligt motta eller ladda hem något som är hotande, stötande, trakasserande eller på annat sätt olagligt, för att kringgå säkerhetsanordningar, på sådant sätt att det kan skada eller störa katshings nätverk eller någon annans nätverk eller system. Ni får inte heller använda abonnemanget på ett sådant sätt att vi eller våra kunder drabbas negativt eller genom ett användarmönster som kraftigt avviker från det som anses vara ett normalt användarmönster t.ex. datavirus och/eller andra skadliga program och funktioner till andra användare eller extremt onormalt långa eller frekventa samtal jämfört med en genomsnittlig användning av våra abonnemang eller för att skaffa er tillträde till någon annans dator eller nätverk utan att först ha fått godkännande för det. Om ert användarmönster kraftigt avviker från det som får anses vara ett normalt användarmönster kan vi komma att begränsa, blockera eller stänga ert abonnemang (se avsnitt 6.3). Vi kan inte hållas ansvariga om ni har givit tredje part tillgång till er information.

5.1. Betalning
Samtliga katshings fordringar är överlåtna till Riverty Sweden AB och all betalning skall ske till Riverty enligt deras allmänna villkor. På deras hemsida kan ni se vilka betalningsalternativ som erbjuds. Fasta avgifter betalas i slutet på månaden och rörliga avgifter betalas månadsvis i efterskott. Betalning sker i svenska kronor och alla priser är exklusive moms. Fakturor skapas den 16:e varje månad och förfaller i slutet på månaden. Ni kan betala er faktura genom Rivertys kundportal.

5.2. Underlåtenhet att betala
Vid ofullständig betalning förbehåller vi oss rätten att helt eller delvis blockera alla tjänster i ert abonnemang (dvs. alla abonnemang under ertkundnummer) och eventuellt säga upp Avtalet med krav på betalning av abonnemang inklusive eventuell uppsägningstid och eventuellt återstående kostnader. Även om abonnemanget är blockerat är ni fortfarande ansvarig för betalning av utestående belopp. Riverty har rätt att ta ut en avgift för vidarebefordran av påminnelser och för överlämnande till inkasso enligt lag. Dessa avgifter finns i deras prislista. Om ni korrigerar förhållandet som orsakade avbrottet och betalar eventuell skuld kan abonnemanget återupptas men det kan inte öppnas om ert ärende har överförts till inkasso. Har ni brutit mot Avtalet genom att inte betala er skuld på förfallodagen får ni inte teckna ett nytt abonnemangsavtal innan skulden regleras.

katshings skyldigheter
I detta avsnitt kan ni läsa om vilka skyldigheter vi har mot våra kunder.

6. Kundservice och servicenivå
Ni kan få hjälp och svar på frågor på www.katshing.com under rubriken ”Support”. Vi kan kontaktas via chatt på www.katshing.com eller via e-post på support@katshing.com. För information om våra öppettider besök www.katshing.com

6.1. Behandling av personuppgifter
Vi sparar olika uppgifter om er, inklusive företagsnamn, adress, telefonnummer, e–postadress, organisationsnummer och korrespondens. Detta gör vi för att fullfölja våra förpliktelser enligt avtalet samt för användning av statistik och hantering av nyhetsbrev och övrig kundkommunikation. Organisationsnumret använder vi för att hitta er registrerade adress och för att göra en kreditbedömning av er. Vi förbehåller oss rätten att avvisa eventuella kundrelationer utan ytterligare motiveringar. Information som lämnas till oss avslöjas eller säljs inte till tredje part. Som kund hos oss har ni alltid rätt att begära att vi tar bort den information vi har om er.
Ni har också rätt till inblick i vilken information som registreras om er. Dessa rättigheter är förenliga med dataskyddsförordningen (GDPR) och förfrågningar om detta riktas till oss via e–post. För mer information se vår integritetspolicy på www.katshing.com

6.2. katshings ansvar och ansvarsbegränsningar
Vi ansvarar för leveransen av ert abonnemang med de begränsningar som listas nedan:

   • Vi ansvarar inte för innehållsförmedling från tredje part.
   • Vi är inte ansvariga för fel, krascher eller operativa ingrepp som beror på avbrott i nätverket. Det kan vara när arbete görs på nätverket eller på grund av omständigheter utanför vår kontroll
   • Vi är inte ansvariga för avbrott i abonnemanget i samband med åtgärder som krävs av tekniskt underhåll eller av operativa skäl
   • Vi ansvarar inte för eventuella felaktigheter i eller vid tillämpning av
    information, data, tips som kommuniceras av oss, samarbetspartners eller andra tredje parter genom underhållstjänster, nätverk (t.ex. videoklipp) eller för dispositioner eller beslut (t.ex. investerings– och spelbeslut) baserat på sådan information, data eller tips.
   • Vi är inte ansvariga för indirekta förluster, följdskador, driftstopp, förlust av vinst, förlust av data, tredje parts fordringar eller annan ekonomisk förlust på grund av att abonnemanget inte kunde användas som förväntat
   • Vi är inte ansvariga för driftstopp, förlorad vinst eller annan direkt eller
    indirekt förlust, om en betalning inte blir avslutad
   • Vi är inte ansvariga för förlust av er personliga data eller av installerad programvara
   • Vi är inte ansvariga för förlust på grund av obehöriga personers tillgång till
    er data och/eller system
   • Vi har inget ansvar och ansvarar inte för eventuella skadeståndsanspråk och andra sekundära krav om vi inte kan fullgöra ett åtagande till er på grund av omständigheter vi inte kontrollerar, inklusive men inte begränsat till blixtnedslag, väderförhållanden, brand, fel i andra operatörers nätverk, statliga föreskrifter eller andra offentliga föreskrifter, fel i transporter, varor eller energi, krig, pandemi, strejk och lockout, inklusive strejk och lockout bland katshings egna anställda
   • Vi är inte ansvariga för användningen av abonnemanget i strid med avsnitt 5 om inte annat föreskrivs i obligatorisk lagstiftning. Vi är inte ansvariga för fel, kraschar, störningar och liknande på grund av andra tjänsteleverantörer eller andra operatörers nätverk
   • Vi bär inte ansvar för andra operatörer som är obehöriga. Ovannämnda begränsningsbestämmelser gäller även vid och efter uppsägning av avtalet.

6.3. katshings rätt att ändra avtalsvillkor eller begränsa, blockera eller stänga abonnemang.
Vi kanske behöver ändra villkoren för våra tjänster. Förändringarna annonseras med minst 30 dagars varsel på katshing.com. Betydande förändringar och prishöjningar på över 10 % annonseras med minst 30 dagars varsel via sms, e-post eller på faktura. Prisförändringar för konsumtion utomlands kommer inte att annonseras om prisförändringen sker till följd av att vår internationella roamingpartner höjer priset för oss. Aktuella priser finns alltid på www.katshing.com. Vi förbehåller oss rätten att begränsa, blockera eller stänga ert abonnemang om ni väsentligen bryter mot era skyldigheter enligt Avtalet.

Väsentliga överträdelser inkluderar, men är inte begränsade till:

   • Ni anger felaktig information vid Avtalets ingående och/eller därefter ej
    informerar oss om några ändringar
   • Abonnemangsavgiften inte betalas efter påminnelseavgift eller inkasso
   • Ni är, eller vi har anledning att anta att ni är insolvent eller på liknande sätt kanske inte kan uppfylla era skyldigheter
   • Ni omfördelar eller visar innehåll från ert abonnemang till tredje part genom vilken vår eller våra partners rättigheter kränks
   • Ni bryter mot upphovsrättsskyddet för våra underhållningstjänster i strid med tredje parts rättigheter t.ex. genom kopiering och public play eller kommersiellt utnyttjande av innehållet eller om abonnemanget felaktigt används av någon annan än ert hushåll
   • Ni använder abonnemanget på ett sätt som får anses stötande eller i strid med lag och/eller kommersiellt, till exempel genom att ansluta serverinställningar, maskin–till maskin kommunikation, programmatisk datatrafik eller liknande som inte kan betecknas som normalanvändning för en vanlig  privatperson, se avsnitt 5.
   • Ni använder abonnemanget på ett sätt som medför att vi eller våra kunder drabbas negativt eller genom ett användarmönster som kraftigt avviker från det som anses vara ett normalt användarmönster t.ex. datavirus och/eller andra skadliga program och funktioner till andraanvändare eller
    onaturligt stora datamängder och orimligt långa datasessioner och eller
    extremt onormalt långa eller frekventa samtal jämfört med en genomsnittlig användning av våra abonnemang eller för att skaffa er tillträde till någon annans dator eller nätverk utan att först ha fått godkännande för det.
   • Ni trakasserar oss eller våra anställda, eller ni orsakar störningar för vårt nätverk genom ert beteende
   • Ni använder mobiltelefon som inte är CE-märkt eller avsedd för användning i samband med eller orsak till störningar av våra tjänster
   • Det förekommer bedrägeri eller upprepade försenade eller obetalda
    betalningar

Begränsning, blockering eller stängning av abonnemanget i perioden i fråga leder inte till att abonnemangsavgiften annulleras. Vi kan också blockera anslutningen med omedelbar effekt och utan ansvar om det sker en plötslig och betydande ökning av konsumtionen och/eller missbruk av abonnemanget. Dessutom kan vi blockera anslutningen om ni inte omedelbart betalar er skuld och om det finns rimlig misstanke om missbruk. Utebliven betalning är inte att likställa med en uppsägning av Avtalet och leder inte till en minskning av abonnemangets kostnad. Allvarligt brott mot Avtalet kan få oss att begränsa, blockera eller avsluta abonnemanget om myndigheterna begär det. Om ni använder abonnemanget olagligt får vi rapportera det. Vi har rätt att begränsa, blockera eller stänga ert abonnemang för att säkerställa tillfredsställande drift och underhåll samt av hänsyn till andra kunder på samma infrastruktur eller för att uppfylla regelverkets krav.

6.4. Klagomål och eventuell tvist
Vid tvister angående avtalet kan ni höra av er till kundservice via chatt, brev, eller e–post (se avsnitt 6). Senast 14 dagar efter att vi fått ert klagomål bekräftar vi mottagandet. Vi fattar beslut om klagomålet så snart som möjligt och senast tre månader efter det att klagomålet har lämnats in. Om det krävs speciella insatser kan det ta upp till sex månader innan beslut fattas.

Teknisk information
I detta avsnitt hittar ni information om täckning, nummerportering och koder.

7. Täckning, hastighet och avbrott
Med ert mobilnummer har ni tillgång till internet med EDGE, 3G och 4G/LTE. Tillgång till 3G och 4G/LTE kan ske där det är 3G eller 4G/LTE-täckning och förutsätter att ni använder hårdvara som stödjer nätverket och hastigheten i fråga. Vi kan inte garantera att maximal täckning och hastighet uppnås i praktiken för alla kunder och när som helst. På www.katshing.com kan ni se den täckning ni kan uppnå i olikaområden i Sverige.
I vissa delar av Sverige flyttar ni er mellan det svenska nätverket och ett utländskt nätverk. Här kan ni riskera roaming på det utländska nätverket trots att ni är i Sverige. Det innebär att er konsumtion kommer att debiteras som utländsk konsumtion. Det är ert eget ansvar att säkerställa vilket nätverk ni använder. Ni ser ert nätverk högst upp på er telefon. Står där ’katshing’ så är ni på vårt svenska nätverk.
Ni kan se vilket nätverk vi använder på www.katshing.com.

7.1. SIM–kort, koder och spärr
Som en del av avtalet får ni ett SIM–kort. Till alla SIM–kort medföljer tillhörande PIN– och PUK–koder. Dessa koder är personliga och skall lagras på ett säkert ställe. Ni kan även se era PIN– och PUK–koder när ni loggar in på ”Mitt katshing”. För att kunna använda SIM–kortet måste ni ange korrekt PIN–kod. Om PIN–koden är felaktigt angiven 3 gånger i rad måste PUK-koden användas för att låsa upp SIM–kortet. Om PUK–koden är felaktigt angiven 3 gånger i rad är SIM kortet blockerat och det är då nödvändigt att beställa ett nytt SIM–kort.
Ni är då ansvarig för att köpa ett nytt SIM–kort (se priset på www.katshing.com). Vi är inte ansvariga för den tid då ni inte har tillgång till tjänsten i anslutning till spärr. Om ni förlorar ert SIM–kort, informera oss omgående. Ni kan blockera SIM–kortet själv på ”Mitt katshing” och vi bekräftar skriftligen att kortet är blockerat.
När ni spärrar ert SIM–kort skickas ett nytt till er automatiskt, detta har en kostnad på 150 kr.

7.2. Nummerportering
För att flytta ert mobilnummer till katshing anger ni numret när ni tecknar ert abonnemang. Portering kan bara utföras efter begäran från er. Vi behöver ert organisationsnummer för att flytta ert mobilnummer, och i vissa fall även en fullmakt. Vi ber er gamla mobiloperatör att släppa ert nummer snarast efter att förfrågan har skickats. Ert nummer kommer att flyttas från er gamla leverantör nästa arbetsdag efter er uppsägningstid eller uppsägningsperiods slut. Det är viktigt att ni inte avslutar ert abonnemang hos er operatör, i det fallet kan vi inte flytta ert nummer. Om er nummerportering inte kan slutföras på grund av att det saknas information eller förtydligande från er har katshing rätt att avbryta porteringen. Det är ert ansvar att se till att er nuvarande operatör godkänner vår porteringsförfrågan.

Immateriella rättigheter
Alla rättigheter, inklusive varumärken och andra logotyper, funktioner eller bilder som ingår i tjänsten tillhör katshing Mobile AB. Dessa allmänna villkor är uppdaterade 2022–12–01.